Sauna galerii
Registreeritud kasutajad
71850
Online
99
Uued kasutajad
6
Keele valik
 
Garantiikauba tagastamine
 

Kõigile internetikauplusest SaunaInter ostetud kaupadele kehtib garantii:

Eraisikutele – 1 aasta või rohkem, sõltuvalt tootjapoolsest garantiist; 
Juriidilistele isikutele – tootja poolt kindlaksmääratud garantii. Tavaliselt on garantiiaja pikkus 1 aasta ostu sooritamise hetkest alates, kuid sõltuvalt kaubast ja tootjast võib see olla 3 kuud kuni 1 aasta. 

Kui garantii alla kuluv kaup vajab remonti või asendamist, siis sellest teatab ostja. 

Pakend
SaunaInter soovitab kõigil oma klientidel kauba originaalpakend alles hoida. Seda juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduse järele, kuna selline on mõnede tootjate nõudmine. Kaubalt ega pakendilt ei tohi eemaldada kauba seerianumbrit ega muud olulist infot, mis on kauba identifitseerimiseks vajalik. 

Kaubast loobumise õigus 
Kui ostetud kaup ei sobi mingil põhjusel, siis saab ostja 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast selle müüjale tagastada. 

Tagastatav kaup peab olema kasutamata ning originaalpakendis. Kauba kasutamise fakti väljaselgitamisel juhindub internetikauplus SaunaInter mõistlikkuse printsiibist, s.t kui kauba sobivuse kindlakstegemiseks on vaja seda proovida, siis sellisel juhul ei loeta kaupa kasutatuks.

Tagastatava kauba originaalpakendil on lubatud minimaalsed vigastused, s.t selles ulatuses, mis on vajalik kauba pakendist kättesaamiseks. Juhul, kui pakend ei ole uuesti suletav (näiteks vaakumpakend), siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis. 

Kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber, peavad olema kaubal ja/või selle pakendil. 14-päevast ostust loobumise õigust ei rakendata järgmistele kaupadele: 

* kaubad, mis on valmistatud tarbija eritellimuse või eritingimuste järgi; 
* audio- ja videosalvestised ning tarkvara juhul, kui tarbija on avanud pakendi ja/või aktiveerinud toote; 
* ajalehed, ajakirjad ja muu perioodika. 

Kui ostja soovib ostu-müügilepingu annulleerida, siis peab ta teatama oma soovist elektronposti teel internetikauplusele SaunaInter 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast, seejuures tuleb kirjale lisada kauba ja pakendi fotod. Internetikauplus jätab endale õiguse nõuda tagastatava kauba kohta täiendavaid fotosid. 

Tellimuse annulleerimisel tuleb ostetud kaup viivitamatult tagastada (hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul). 

Ostja nõustub võimaliku keeldumisega tema edasisest teenindamisest SaunaInter internetikaupluse poolt, kui tegemist on ostust loobumise õiguse kuritarvitamisega.