SAUNA GALERII
Meie ja teiste tehtud tööd
Keele valik
Minu ostukorv

Ostukorv: 

0 Toodet | 0.00 $


1. Tellimuse minimaalne summa on 5 eurot, maksimaalsummat ei ole piiratud.
2. Toote keskmine hind on 200 eurot.
3. Tarnime tooteid üle kogu Euroopa Liidu, ning ka Norrasse ning Balkanimaadesse.
4. Tooted saadetakse tellijale posti teel; transpordime ka raskeid tooteid.
5. Tarneaeg on ühest päevast kahe nädalani alates tellimuse esitamisest.
6. Saadetise minimaalne kaal on 100 g (ümbrikus; lisaosa) ning maksimumkaal 2 euroalust (kokkupandav saun). Keskmine saadetise kaal on 20 kg ning maht 0,3 m3.
7. Kliendiga suhtlemiseks kasutame telefoni, faksi, e-posti.
8. Andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Kõik ostja poolt avaldatud isiklikud andmed hoitakse konfidentsiaalsena. Garanteerime nimetatud informatsiooni mitte edasi andmise.
9. VEEBIOSTU SOORITAMISE REEGLID:


TOOTE VALIMINE

Valige meie elektroonilisest kataloogist toode, millest huvitatud olete. Toodete juures on toodud täpsem info nende tehniliste omaduste, hinna ning võrdlussüsteemi kohta, toodud on ka toote foto. Samuti saate vaadata hääletustulemusi ning lugeda meie klientide tagasisidet konkreetsele tootele, millest huvitatud olete.

Juhul kui vajate lisainformatsiooni, võite konsulteerida meie veebipoe halduriga telefoni või e-posti vahendusel.

TELLIMUSE ESITAMINE

Olles valinud toote, mille soovite osta, vajutage palun nupule „Add to Basket“ („Lisa ostukorvi“). Toode lisatakse automaatselt teie ostukorvi. Võite jätkata tellimuse esitamisega või, juhul kui soovite veel tooteid tellida, pöörduda tagasi tootekataloogi. Tellimuse esitamiseks valige valitud toodete kogus ning vajutage nuppu „Checkout“ („Jätka“). Sisestage vajalik informatsioon tellimisvormile ning vajutage nuppu „Proceed Payment“ („Maksma“)
Sisestage tellimusvormi vajatav informatsioon ning vajutage „Proceed Payment“ („Maksma“).
Veebipoe haldur võtab teiega varsti ühendust kinnitamaks teie tellimus ning andmaks teile teada tarneaeg.

MAKSEVIIS

Pangaülekanne või krediitkaart
Pärast tellimuse töötlemist, esitab veebipoe haldur teile arve. Tooted tarnitakse pärast arve tasumist ning seda kui makse on jõudnud meie pangakontole. Koos tellitud toodetega saate ka toote tarnedokumendi ning originaalarve.
Tingimused ning garantii

1. ÜLDTINGIMUSED

• Saunainter – tegemist on veebipoega.
• Saunainteri omandis on tegelik ladu, kus demonstreeritavad tooted on kas hoiustamisel või kuhu need hiljemalt kahe nädalase perioodi jooksul tarnitakse.
• Saunainteri hindades ja toodete kättesaadavusinfos on füüsilise inventuuriga võrreldes viivis.

2. GARANTII

Saunainter annab kõikidele müüdavatele kaupadele osalise garantii.
Garantii antakse kõikidele toodetele, mis müüakse:
• Eraisikutele – 2 aasta või rohkem, olenevalt tootja garantiist;
• Juriidilistele isikutele – garantiiaeg määratakse tootja poolt. Reeglina on garantiiaeg 1 aasta alates müügihetkest; kuid olenevalt tootest võib see olla 6 kuust kuni 3 aastani.

3. OSTUTINGIMUSED

3.1 ÜLDTINGIMUSED

3.1.1 Käesolevad tingimused rakenduvad Saunainteri kodulehel ostu sooritanud isikute ja Saunainteri veebipoodi omava ettevõtte Saunamaailm OÜ (siin ja edaspidi: Müüja) vahelistele suhetele.
3.1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele rakenduvad Saunainteri kodulehelt toodete ostmisel tekkivatele suhetele Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
3.1.3 Müüjal on õigus muuta ning täiendada käesolevaid tingimusi. Tingimuste muudatused ning hinnakiri peavad olema kättesaadavad Saunainteri kodulehel. Tingimuste muudatused ja lisatingimused hakkavad jõustuma nende avaldamisest Saunainteri kodulehel. Esitades tellimus enne uute tingimuste jõustumist, kehtivad vastavale suhtele need tingimused, mis olid faktiliselt kehtivad hetkel kui tellimus sisse anti; välja arvatud juhul kui seadusest või käesolevatest tingimustest tuleneb teisiti.
3.1.4 Müüjal on õigus muuta tootevalikut ning toodete hindu ilma sellest eelnevalt teavitamata.
3.1.5 Müüjal on õigus teha müügikampaaniate käigus allahindluseid konkreetsele tellimusele ja/või teatud toodetele.
3.1.6 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks (hakkab kehtima) punktis 3.6 märgitud ettemakse üle kandmisel Omaniku pangakontole.
3.1.7 Käesolevate tingimuste poolt reguleerimata küsimustes järgivad pooled Eesti Vabariigi õigusakte.
3.1.8 Tellimusi ja oste puudutavad vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamise korral on pooltel õigus pöörduda kohtu poole. Vaidlustele lahendamisel järgivad pooled Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

3.2 TOOTEINFO, SELLE KÄTTESAADAVUS JA HINNAKIRI

3.2.1 Kõik Saunainteri kodulehel toodud hinnad on toodud eurodes (EUR).
3.2.3 Kõik Saunainteri kodulehel viidatud hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.
3.2.4 Müüja vastutab tootelehel olevate kaubakoodide ja hindade vastavuse eest.
3.2.5 Müüja ei vastuta tootekirjelduste ja/või piltide täpse vastavuse eest tootelehtedel kuna tootjad võivad muuta toodete omadusi ilma eelneva heakskiidu või hoiatuseta.
3.2.6 Saadavalolevate toodete koguse ning tootelehtedel olevate hindade muutus hakkavad kehtima pärast nende avaldamist Saunainteri kodulehel.
3.2.7 Tootelehtedel märgitud tarnekuupäev arvestatakse olevat tööpäev.

3.3 TELLIMUSE ESITAMINE

3.3.1 Saunainter võtab tellimusi vastu alljärgnevalt:
• Interneti vahendusel läbi automaatse tellimuste esitamise veebisüsteemi.
3.3.2 Tellimuse esitamine ei tähenda ostu-müügilepingu sõlmimist. Ainult punktis 3.1.6 märgitud kohustuse täitmisel loetakse leping sõlmituks ning hakkavad kehtima sellest tulenevad kohustused.

3.4 TELLIMUSE TÜHISTAMINE

3.4.1 Ostjal on õigus ühepoolselt tühistada tasumata või tarnimata tellimus, valides oma veebiprofiilist vastav valetellimust tähistav staatus.
3.4.2 Tellimus tühistatakse automaatselt selle maksmistähtaja möödumisel:
• Eraisikutel – 7 tööpäeva;
• Juriidilistel isikutel - 10 tööpäeva.
3.4.3 Kui mõni toode laost otsa saab ja/või hinnad muutuvad, tuleb järgida punkti 3.12.
3.4.4 Kui ostja soovib muuta oma tellimust pärast selle eest tasumist kuid enne selle tarnimist, tuleb järgida punkti 3.12.

3.5 TELLIMUSE TÄITMINE

3.5.1 Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu kätte saamist Müüja poolt (vt punkti 3.1.6), välja arvatud juhul kui ostjaga on teisiti kokku lepitud.

3.6 TELLIMUSE EEST TASUMINE

3.6.1 Võimalikud makseviisisid:
• Saunainteri kodulehel, kasutades pangalinki;
• Pangaülekanne (arve alusel);

3.7 TOOTE TARNIMINE

3.7.1 Ostja saab valida tarneviisi, mis tema vajadusi kõige paremini rahuldab:

Tellimuse täitmisel pakutakse ostjal valida kolme võimaliku tarneviisi vahel:
1. Ekspresspost;
2. Tavapost;
3. Raskete esemete eritransport.
Kõikide tarneviiside puhul oleneb transpordiaeg sihtkohast.
NB! Tarnekuupäeva ületamisel, võtke palun ühendus klienditeenindusega!

3.8 PAKENDAMINE

3.8.1 Müüja soovitab hoida toote originaalpakend alles juhuks kui peaks tekkima vajadus garantiiteeninduse järele – mõned tootjad nõuavad originaalpakendi olemasolu. Tootelt või selle pakendilt ei tohi olla eemaldatud selle seerianumber või muu oluline toote tuvastamiseks vajalik informatsioon.

4. TURVALISUS

4.1 Saunainteri näol on tegemist turvalise veebipoe keskkonnaga, kus saate teha oma ostud turvaliselt:
• Müüja ei näe sisestatud pangakaardi andmeid, kuna ostja suunatakse pankade kaardikeskuse turvalisse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi omaniku pangakaardi andmete sisestamine Kaardikeskuse serveri andmebaasis ning andmed salvestatakse samuti Kaardikeskuse serveris.

5. ISIKUANDMETE KAITSE

Müüja järgib hea tava ning isikuandmete kaitse seadust:
• Ostjalt küsitakse ainult neid andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.
• Klienti teavitatakse sellest kui nende isikuandmed edastatakse kolmandale osapoolele.
• Vaikimisi on kokku lepitud loas edastada tarneaandmed posti- või kullerettevõtetele tellimuste edastamiseks tellijale.

6. OSAPOOLTE KOHUSTUSED LEPINGU RIKKUMISE KORRAL

6.1. Pooled vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest.

7. VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. Lepinguliste kohustuste mittetäitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui see on põhjustatud vääramatu jõu olukorra poolt, st olukorra, mida pool ei saanud kontrollida ning mille puhul mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta oleks sellega lepingu sõlmimise ajal arvestanud, seda vältinud, või takistava asjaolu või vääramatu jõu olukorra tagajärje ületanud. Peamiselt loetakse vääramatu jõu olukordadeks erakorralisi loodusjõude, üldstreiki, massirahutusi kohaliku valitsuse üksuses poole asukohas, sõda, lepingu täitmist oluliselt takistavat õigusakti, või muud olukorda, mille osas mõlemad pooled tunnistavad selle olevat vääramatu jõu asjaolu.
7.2. Pool, kelle lepingulisi kohustusi vääramatu jõu olukord takistab, peab sellest teisele poolele koheselt kirjalikult teada andma.
7.3. Juhul kui vääramatu jõu asjaolu on ajutine, on lepingu rikkumine vabandatav ajal, mil vääramatu jõu olukord takistas lepingu täitmist. Kui vääramatu jõu olukord kestab rohkem kui 30 kalendripäeva, on kummalgi poolel õigus lepingust taganeda ilma kandmata kohustust kompenseerida teisele poolele selle taganemisega põhjustatud kahju.
See veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised võimaldavad meil mõista, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, et saaksime seda parandada ja anda teile parima võimaliku kogemuse. Külastage meie veebisaiti, nõustute küpsiste kasutamise. Lisateave. Sulge